ویکی جوجوتسو کایسن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کیو

اشتراک‌گذاری

کیو

Q

کیو - جوجوتسو کایسن

اعضا

کوکون
وایر

پیشه

کاربران نفرین

اولین نمایش

چپتر ۶۶ (مانگا)

کیو (Q) سازمانی از کاربران نفرین بود که هدفش سرنگونی دنیای جوجوتسوی مدرن بود.

تاریخچه

کیو در مقطعی از سال ۲۰۰۶ یا قبل از آن تاسیس شد. در آن سال آن‌ها برای دستیابی به اهداف خود قصد داشتند تا حامل پلاسمای ستاره را ترور کنند. آن‌ها امیدوار بودند كه استاد تنگن را از بازنشانی کردن تکنیک نفرین‌شده‌شان منصرف كنند، زیرا معتقد بودند كه آن‌ها تبدیل به دشمن بشریت و دبیرستان جوجوتسو خواهند شد.

اعضای شناخته شده

صفحات دیگر