جوجوتسو کایسن

نوریتوشی کامو (جد)

اشتراک‌گذاری

نوریتوشی کامو

Noritoshi Kamo

نوریتوشی کامو (جد) - جوجوتسو کایسن

نام مستعار

بدل-گتو

نژاد

انسان

سن

بیش از ۱۰۰۰

جنسیت

مذکر

بستگان

نوریتوشی کامو (از نوادگان)

پیشه

کاربر نفرین
جادوگر جوجوتسو (قبلا)

وابسته به

خانواده کامو (قبلا)
گروه ماهیتو (قبلا)

اولین نمایش

چپتر ۱۰ (به بدل-گتو) (مانگا)
قسمت ۵ (به عنوان بدل-گتو) (انیمه)

نوریتوشی کامو (Noritoshi Kamo) یک آنتاگونیست در مجموعه جوجوتسو کایسن است. او بیش از صد و پنجاه سال پیش زندگی می‌کرد و در آن زمان تحقیقاتی را در مورد «رحم نفرین‌شده: نقاشی‌های مرگ» انجام داد. نوریتوشی کامو به عنوان یک جادوگر شیطان صفت در تاریخ شناخته می‌شود و لکه‌ی ننگی برای خانواده کامو است.

در بدن نوریتوشی یک موجودیت مسن‌تر زندگی می‌کرد. آن‌ها از یک تکنیک نفرین‌شده استفاده می‌کردند تا مغز جادوگران را تغییر دهند و بدن‌شان را تصاحب کنند. همین فرد در حال حاضر در بدن مرده‌ی سوگورو گتو زندگی می‌کند و هویت بدل-گتو را به خود گرفته است.