جوجوتسو کایسن

شی نفرین‌شده

اشتراک‌گذاری

شی نفرین‌شده

Cursed Object

شی نفرین‌شده - جوجوتسو کایسن

روماجی

جابوتسو

یک شی نفرین‌شده (Cursed Object) نفرینی است که به جای نمود پیدا کردن در یک روح نفرین‌شده کاملا شکل گرفته، در قالب یک شی نمود پیدا می‌کند.

شرح

بر خلاف ابزارهای نفرین شده، اشیای نفرین‌شده با انرژی نفرین‌شده آغشته نشده‌اند، بلکه نفرین‌های واقعی هستند که به یک فرم منصوعی از جوجوتسو محدود شده‌اند. این آثار اغلب از دوره‌های گذشته جهان جوجوتسو به جا مانده‌اند یا بقایای نفرین‌ها و جادوگران قدرتمند هستند. این اشیا همچنین شامل طلسم کاغذی و سایر روش‌های مهر و موم تحت عنوان محدودیت‌ها (Constraints) نیز می‌شوند.

اشیا نفرین‌شده می‌توانند انرژی نفرین‌شده باقی‌مانده را مانند ارواح نفرین‌شده عادی به جای بگذارند. اشیای ویژه‌ای وجود دارند که نمی‌توان آن‌ها را با جوجوتسو از بین برد و اشیای خاصی نیز وجود دارند که از آن‌ها می‌توان برای تجسم ارواح نفرین‌شده قدرتمند استفاده کرد. در مورد سوكونا، انگشتان او می‌توانند میزبان را انتخاب كنند و چنان حضوری قدرتمند دارند كه هنوز هم می توانند نفرین‌ها را به خود جلب كنند. زمانی که سوکونا به طور کامل توسط یوجی تناسخ یافت، همه‌ی انگشتان او با انرژی نفرین‌شده عجین شد و در نتیجه چندین نفرین مختلف را توانمندسازی کرد.

فهرست اشیای نفرین‌شده

  • طلسم (Talisman)
  • انگشتان سوکونا
  • رحم نفرین‌شده
  • پرده‌های سفارش شده (Commissioned Curtains)
  • رحم نفرین‌شده: نقاشی مرگ
  • قلمروی زندان