جوجوتسو کایسن

داگون

اشتراک‌گذاری

داگون

Dagon

داگون - جوجوتسو کایسن

نژاد

رحم نفرین‌شده (قبلا)
روح نفرین‌شده

وابسته به

گروه ماهیتو

درجه

درجه ویژه

اولین نمایش

چپتر ۱۰ (مانگا)
قسمت ۵ (انیمه)

داگون (Dagon) شخصیتی در مجموعه جوجوتسو کایسن است. او قبل از این که تبدیل به یک روح نفرین‌شده توسعه‌یافته شود یک رحم نفرین‌شده بود.

توانایی‌ها و قدرت‌ها

سطح مهارت کلی: داگون یک روح نفرین‌شده درجه ویژه است. او دارای میزان زیادی از انرژی نفرین‌شده است و می‌تواند به واسطه آن چندین حمله قدرتمند را ایجاد کند.

  • شناور بودن
  • تحمل تقویت‌شده

جوجوتسو

تکنیک ذاتی

  • جزر و مد فاجعه‌بار: داگون به واسطه این تکنینک نفرین‌شده قادر به تولید تعداد زیادی از موجودات دریایی و آبی است.
    • هجوم مرگ

تکنیک حصار

  • افق اسکاندای فریبنده: این دامنه یک جزیره است که در آن شیکیگامی‌های داگون اقدام به گاز گرفتن طعمه‌ها می‌کنند.

دانستنی‌ها