ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گروه‌ها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
گروه ونگارد .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

گروه ونگارد

گروه پیشتاز یا ونگارد (Vanguard Party) یک گروه شامل جنایتکاران محکوم به اعدام به همراه ناظران آن‌ها از [link]{"text":"قبیله یامادا"}[/link] است. آن‌ها توسط شوگان ماموریت گرفته‌اند تا اکسیر حیات را بازیابی کنند که گمان می‌رود در جزیره‌ای به نام [link]{"text":"شینسنکیو"}[/link] باشد. در ازای بازیابی این اکسیر، جنایات گذشته‌ی خود یابنده بخشیده می‌شود. پس از اینکه محکومان و ناظران […]
لرد تنسن .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

لرد تنسن

تنسن ساما یا لرد تنسن (Lord Tensen) گروهی از هفت موجود بودند که بر جزیره کوتاکو حکومت می‌کردند. در طول تاریخ، اعضای لرد تنسن زمان خود را صرف تمرین روش‌های تائو کردند تا به جاودانگی کامل برسند و اکسیر حیات افسانه‌ای را بسازند. هوکوها به آن‌ها به عنوان خدایان احترام می‌گذاشتند و باور داشتند که یک سنین پس از رسیدن […]
گروه اعزامی مضاعف .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

گروه اعزامی مضاعف

گروه اعزامی مضاعف (Additional Landing Party) اشاره به گروه دومی دارد که توسط شوگان برای کمک به گروه اعزامی اول به [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] فرستاده شد. با این حال، بعدا ماموریت این گروه به دستور [link]{"text":"شوگن"}[/link]، به از بین بردن جنایتکاران تیم اول و هر موجود دیگر روی جزیره، و محافظت از آسائمون‌های تیم اول تغییر یافت. ترکیب […]