بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نژادها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
تنسن .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

تنسن

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۱۶"}}]}}]}}[/json] تنسن (Tensen - به معنی: جاودانه آسمانی) یک سنین با تسلط کامل بر پنج روش آموزشی جاودانگی در بالاترین سطح است. آن‌ها بر [link]{"text":"دوشی‌های"}[/link] پایین رده اقتدار دارند و وظیفه آموزش روش‌های تائو را بر عهده دارند. تنها سنین‌هایی که عنوان تنسن را یدک می‌کشند، ریئن و هفت انسان مصنوعی هستند که از […]
مونشین .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

مونشین

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۶"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"قسمت ۳"}}]}}]}}[/json] مونشین‌ها (Mōnshin) هیولاهای پایین-رده در [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] هستند. مشابه نقش سوشین‌ها، آن‌ها نیز به کشتن هر انسانی که به این جزیره تجاوز کرده می‌پردازند و به عنوان نگهبان عمل می‌کنند. آن‌ها در یک گودال عمیق در جایی از جنگل ایشو زندگی می‌کنند. توانایی‌ها و قدرت‌ها اگرچه مونشین‌ها از هیولاهای رده-پایین هستند، اما […]
دوشی .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

دوشی

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۹"}}]}}]}}[/json] دوشی‌ها (Dōshi) هیولاهایی هستند که به عنوان شاگرد، خدمتکار و نیروی نظامی لرد تنسن خدمت می‌کنند. این نام همچنین به عنوان یک رتبه برای سنین‌های پایین رده کاربرد دارد، موجوداتی که در حال آزموش پنج روش جاودانگی تحت هدایت تنسن‌های بالا رده هستند. بیولوژی دوشی‌ها همه دارای بیولوژی مرد هستند و لرد […]
سوشین .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

سوشین

سوشین‌ها (Sōshin) هیولاهای پایین-رده در [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] هستند که به کشتن انسان‌های وارد شده به این می‌پردازند و به عنوان نگهبانان ایشو خدمت می‌کنند. آن‌ها در لانه‌ای در اعماق دره‌های هوجو زندگی می‌کنند و از پا گذاشتن به [link]{"text":"هورای"}[/link] منع شده‌اند. بیولوژی سوشین‌ها دارای ساختارهای عضلانی و استخوانی هستند اما فاقد اندام‌ها یا نشانه‌هایی از وجود […]
هوکو (نژاد) .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

هوکو (نژاد)

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۲۳ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%ac%db%8c%da%af%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}}]}}]}}[/json] هوکوها  (Hōko) نژادی جاودانه هستند که زمانی در جنگل ایشو از [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] ساکن بودند. لرد تنسن با مشاهده شیوه زندگی هوکوها، از آن‌ها به عنوان آزمایشی برای دستیابی به جاودانگی استفاده کرد و همچنین از آن‌ها برای جبران تائوی از دست رفته خود تغذیه کرد. یبولوژی اگرچه هوکو‌ها شبیه به انسان […]