ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

صفحات برجسته

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
آرک‌های داستان .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

آرک‌های داستان

این صفحه حاوی فهرست آرک‌های داستان مجموعه بهشت جهنم: جیگوکوراکو است. در ادامه اطلاعاتی در مورد هر یک از آرک‌ها شامل نام و مروری کوتاهی از آن‌ها ارائه شده است. لطفا توجه داشته باشید که نام‌های آرک‌ها غیر رسمی هستند و در هر زمان ممکن است تغییر کنند. آرک جزیره / Island Arc چپترهای مانگا: ۱۶ […]