ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ابزار

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
تان .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

تان

تان (Tan) یک نمونه‌ی اولیه از اکسیر حیات که توسط لرد تنسن ساخته شده است. شرح گودال تان، جایی که اکسیر کشت می‌شود. لرد تنسن با برداشت تائوی انسان‌ها از گودالی واقع در [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] قادر شد تا اکسیری را ایجاد کند که طول عمر بیشتری به آن‌ها می‌داد و ذخایر بیشتری از تائو را به منظور […]
گل وایتان‌هوئا .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

گل وایتان‌هوئا

گل وایتان‌هوئا (Waitanhua Flower) گیاه خاصی است که توسط لرد تنسن به منظور تبدیل کردن انسان زنده به ماده تان استفاده می‌شود. این گل‌ها معمولا در گودالی شکوفه‌زده واقع در بخش بیرونی [link]{"text":"کوتاکو"}[/link] یافت می‌شوند. در صورتی که انسانی بتواند بر فرآیند تبدیل شدن غلبه کند، این فرد نه تنها قدرت بازسازی تائوی گل را به دست […]
فوریبوتسو کانکی .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

فوریبوتسو کانکی

"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۳۶ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%ac%db%8c%da%af%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}}]}}]}}[/json] فوریبوتسو کانکی (Fuributsu Kaneki) یک تیغه معروف است که از طرف شوگان به [link]{"text":"یامادا آسائمون شوگن"}[/link] و به عنوان پاداشی برای خدمات او داده شده است. پس از وقایع [link]{"text":"آرک عزیمت","title":"آرک‌های داستان"}[/link]، این شمشیر به همراه بدن صاحب سابقش در دریا گم شد.
تشت .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

تشت

تشت (Basin) گلدانی است که توانایی تحریک چرخه‌ی تائوی تخمک‌های گیاهی را دارد تا موجودی که مرده است را زنده کند. در نتیجه این ابزاری است که می‌تواند بر مرگ که غیرممکن تلقی می‌شود غلبه کند. شرح پس از متوقف شدن عملکرد بدن، این تشت با استفاده از تخمک گیاهی بدن که دست نخورده باقی مانده […]
فلوت اسب .  - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

فلوت اسب

"}},{"type":"paragraph","data":{"text":"دوشی کاهو"}}]}},{"type":"data","data":{"label":"اولین نمایش","blocks":[{"type":"paragraph","data":{"text":"چپتر ۶۶ (<a href=\"https://flopsy.ir/wiki/jigokuraku/%d8%a8%d9%87%d8%b4%d8%aa-%d8%ac%d9%87%d9%86%d9%85-%d8%ac%db%8c%da%af%d9%88%da%a9%d9%88%d8%b1%d8%a7%da%a9%d9%88-%d9%85%d8%a7%d9%86%da%af%d8%a7/\">مانگا</a>)"}}]}}]}}[/json] دارنده‌ی فلوت اسب (Horse Flute) با استفاده از آن قادر است مونشین‌ها را از لانه‌ی خود فرا بخواند و آن‌ها را برای هر هدفی کنترل کند.