بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گیاه‌زدگی

اشتراک‌گذاری
گیاه‌زدگی
افسری تحت تاثیر گیاه‌زدگی

گیاه‌زدگی (Arborification) نوعی دگردیسی است که باعث می‌شود در بدن موجودات زنده گل شکوفه بزند و آن‌ها در یک خلسه‌ی سعادتمندانه فرو بروند. این جهش معمولا برای کسانی اتفاق می‌افتد که به تائوی گل آلوده شده‌اند یا این که اکسیر تان را نوشیده‌اند. پروانه‌های بهشتی کوتاکو معمولا نمونه‌های بالغ از تان را در درون خود حمل می‌کنند و با نیش زدن اهداف خود، آن‌ها را دچار گیاه‌زدگی می‌کنند. در برخی موارد این فرآیند تا حدودی مانند یک بیماری عمل می‌کند، اگرچه مشخص نیست که علت آن چیست. مو دان در هنگام ورود به فرم کیشیکای خود نوع خاصی از گیاه‌زدگی را داشت و با نیش زدن قربانیان خود باعث شکوفه زدن در آن‌ها می‌شد.

هوکوها با گیاه‌زدگی متولد می‌شوند اما فرآیند متفاوتی را تجربه می‌کنند، به طوری که آن‌ها کاملا به سازه‌های چوبی تبدیل می‌شوند. این شرایط آن‌ها باعث شد تا کل نژاد آن‌ها منقرض شود. همچنین هورای خاستگاه اسب‌هایی است که از این خط گیاه‌زدگی عبور کرده‌اند و از آن‌ها در جنگ‌ها استفاده می‌شد.

اگر انسانی در آستانه‌ی مرگ باشد و تائو را برای تنفس، فکر کردن و زندگی کردن مصرف نکند و اراده‌ی قوی برای بقا داشته باشد، می‌تواند بر گیاه‌زدگی غلبه کند. پس از انجام این کار، این انسان به تعادلی بین تائو و تائوی دست می‌یابد و قدرت بازسازی کردن بدنش را به دست می‌آورد. با این حال، حتی اگر انسانی موفق شود به این تعادل برسد، اثرات گیاه‌زدگی در صورت بازسازی بیش از حد تسریع می‌شوند و فرد را مجبور می‌کند تا در برابر رویش‌های گیاهی بدن خود مقاومت کند.

صفحات دیگر