ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کیوشی

اشتراک‌گذاری

کیوشی (Kiyōshi) انسان‌های جسور سابق هستند که توسط مو دان اصلاح شده‌اند. کیوشی‌ها از خود اراده آزاد ندارند و طوری برنامه‌ریزی شده‌اند که از دستورات مو دان پیروی کنند. مو دان اظهار داشته است که کیوشی‌ها بیشتر شبیه «اسباب‌بازی» هستند که او می‌تواند به جای خدمتکار از آن‌ها برای سرگرمی بهره بگیرد. کیوشی‌ها قادر به خود تخریبی نیز هستند و در صورت دستور مو دان برای حمله به اهداف، ماده‌ای خورنده آزاد می‌کنند.

دانستنی‌ها

نام «کیوشی» ترجمه ژاپنی از واژه «جیانگشی» (Jiāngshī) است که نوعی جسد احیا شده در فولکور چینی است که معمولا به عنوان جسدی متحرک با دستان دراز کرده و با لباس‌های رسمی دودمان چینگ به تصویر کشیده می‌شود. سلسله. آن‌ها در طول شب به دنبال چی یا «نیروی حیات» موجودات زنده می‌گردند تا آن را جذب کنند. جیانگشی‌ها در طول روز در تابوت‌هایی استراحت می‌کنند یا در مکان‌های تاریک مثل غار پنهان می‌شوند.

صفحات دیگر