ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هورای

اشتراک‌گذاری

هورای

Hōrai

هورای - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

نوع

منطقه

واقع در

اولین نمایش

چپتر ۶۱ (مانگا)

هورای (Hōrai) منطقه‌ی مرکزی کوتاکو است و قبلا تحت حکومت لرد تنسن بود. تنسن‌ها در این مکان به زندگی، آموزش و آزمایش می‌پرداختند. دوشی‌ها نیز به عنوان شاگردان و خدمتگزاران لرد تنسن در هورای اقامت داشتند.

مکان‌ها

این کاخ به عنوان یک قلعه‌ی عظیم با الگوبرداری از کاخ اپانگ چین ساخته شده است. از آنجایی این مکان همانند یک کاخ سنتی ساخته شده، بنابراین به یک قلعه بزرگ داخلی و سازه‌های بیرونی تقسیم شده است.

درون قلعه داخلی معابدی بر اساس پنج روش آموزش جاودانگی وجود دارد که هر تنسن در یکی از آن تخصص دارد. فضای داخلی کاخ از اصول فنگ‌شویی پیروی می‌کند تا با محیط اطراف هماهنگ باشد. وظیفه‌ی ادغام فنگ‌شویی به ران داده شد که از توانایی خود برای دستکاری تائوی مواد معدنی به منظور بازسازی ساختمان‌ها و مجسمه‌های کاخ استفاده کرد.

 • دروازه
 • بخش خارجی
 • قطعه داخلی
  • معبد بوچو جوتسو
  • معبد تایسوکو
  • معبد دو‌این
  • معبد شوایتسو
  • معبد شوتن
  • معبد رنتان
  • معبد اصلی
  • ناحیه آموزشی جدید
  • آبگیر زیرزمینی
صفحات دیگر