ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هوجو

اشتراک‌گذاری

هوجو

Hōjō

هوجو - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

نوع

منطقه

موقعیت

اولین نمایش

چپتر ۲۳ (مانگا)
قسمت ۷ (انیمه)

هوجو (Hōjō) دومین منطقه از کوتاکو است که مسافران را به دروازه‌ی هورای هدایت می‌کند. اینجا محلی است که سوشین‌ها لانه کرده‌اند و همچنین به عنوان قبرستانی برای هوکوهای گیاه‌زده شده عمل می‌کند.

مکان‌ها

هوجو یک زمین بایر است که به هفت قسمت تقسیم شده است: شش دره‌ی صخره‌ای و هورای که در مرکز دره‌ها قرار گرفته است. نقشه‌ی هوجو شبیه به یک گل شش گلبرگ است. این منطقه پوشیده از مه غلیظی است که سفر را برای مسافران خارجی سخت می‌کند.

روستای هوکو

۱۰۰۰ سال پیش، نژادی جاودانه به نام هوکو در دهکده‌ای در هوجو ساکن بودند و با آرامش زندگی می‌کردند. با این حال، پس از گیاه‌زدگی اهالی آن، این روستا ویران شد. سال‌ها بعد، هوکو و می تنها ساکنان شناخته شده‌ی این دهکده بودند.

صفحات دیگر