بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مونشین

اشتراک‌گذاری

مونشین

Mōnshin

مونشین - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

خاستگاه

اولین نمایش

چپتر ۶
قسمت ۳

مونشین‌ها (Mōnshin) هیولاهای پایین-رده در کوتاکو هستند. مشابه نقش سوشین‌ها، آن‌ها نیز به کشتن هر انسانی که به این جزیره تجاوز کرده می‌پردازند و به عنوان نگهبان عمل می‌کنند.

آن‌ها در یک گودال عمیق در جایی از جنگل ایشو زندگی می‌کنند.

توانایی‌ها و قدرت‌ها

اگرچه مونشین‌ها از هیولاهای رده-پایین هستند، اما آن‌ها بسیار قوی‌تر از سوشین‌ها در نظر گرفته می‌شوند، زیرا یکی از آن‌ها به اندازه کافی قدرتمند بود تا بتواند گروهی از شینوبی‌های ایواگاکوره را از بین ببرد. همچنین ریئن به قدرت مونشین‌ها اشاره کرده است و گفته است که اگر انسانی قادر به کشتن یکی از آن‌ها باشد فردی غیرعادی است.

دانستنی‌ها

مونشین برگرفته از منشن (Menshen - خدایان دروازه) هستند که در فولکلور چینی نگهبانان الهی دروازه‌ها هستند و به منظور محاظفت در برابر تأثیرات شیطانی یا تشویق افراد مثبت برای ورود ایفای نقش می‌کنند.

صفحات دیگر