ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

سنین

اشتراک‌گذاری
سنین
لرد تنسن، هفت سنین رده بالا

سنین یا سن‌نین (Sennin، به معنی: زاهد، حکیم یا جاودانه) عنوانی است که به برخی موجودات حاضر در کوتاکو داده می‌شود. آن‌ها قرن‌ها در راه تائوئیسم آموزش دیده‌اند و طول عمرشان افزایش یافته است و توانایی‌هایی چون بازسازی و دستکاری تائو را پیدا کرده‌اند.

شرح

در تائوئیسم، اصطلاح چینی شیان‌رن (Xiānrén) یک کلمه رایج برای شیان (Xiān) است که به موجودی فناناپذیر، فوق بشری یا آسمانی اطلاق می‌شود. گفته می‌شود که تائوئیست‌هایی که خود را وقف اعمال و آموزه‌های تائوئیسم می‌کنند، تبدیل به شیان می‌شوند. در کیمیاگری چینی، شیان به کیمیاگرانی گفته می‌شود که خود را وقف جستجوی اکسیر حیات می‌کنند و به تمرین تکنیک‌هایی مثل چی‌گونگ برای افزایش طول عمر می‌پردازند.

موجودات ساختگی و انسان‌های اصلاح‌شده حاضر در کوتاکو نیز از همین مفهوم افسانه‌ها پیروی می‌کنند. آن‌ها عمر خود را با تمرین تائوئیسم سپری می‌کنند و در نتیجه می‌توانند تائو را کنترل کنند. سنین‌های قدرتمند نیز از این آموزه‌ها پیروی می‌کنند، اما عمدتا بر ساختن اکسیر حیات تمرکز دارند.

ویژگی‌های روانی

سننین‌ها جدا از تمرکز اولیه خود بر تمرین تائوئیسم، دارای نوعی عقده‌ی برتری هستند و معتقد‌اند که بالاتر از سایر موجودات زنده، به ویژه انسان‌ها هستند. این موضوع از این واقعیت نشات می‌گیرد که آن‌ها توانایی بسیار بیشتری دارند و به دلیل قدرت‌هایی مثل شفابخشی و کنترل تائو شبیه به خدا هستند. در مورد تنسن‌ها، آن‌ها سنین‌هایی هستند که مطلقا هیچ دلسوزی نسبت به انسان‌ها ندارند و صرفا وجود آن‌ها را برای خلق ماده‌ای به نام تان و سرگرمی خود می‌پندارند. با وجود این، آن‌ها آنقدر هم مغرور نیستند که انسانی با قابلیت‌های باورنکردنی را تشخیص ندهند.

سنین‌ها

تنسن‌ها

دوشی‌ها

آزا چوبی
دوشی پروانه
دوشی هزارپا
دوشی کاهو
دوشی شاخک

درجه‌ها

پنج درجه یا رتبه برای سنین‌ها وجود دارد: دوشی، چیسن، جوسن، شینسن و تنسن. رتبه‌بندی سنین‌ها بر اساس سطح مهارت در پنج روش آموزشی جاودانگی دارند تعیین می‌شود.

درجه پایین

درجه میانی

  • جوسن
  • چیسن

درجه بالا

صفحات دیگر