ویکی بهشت جهنم: جیگوکوراکو

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تائو

اشتراک‌گذاری

تائو

Tao

تائو - بهشت جهنم: جیگوکوراکو

نام دیگر

موج‌ها

نوع

آشکارسازی انرژی

اولین نمایش

چپتر ۱۷
قسمت ۷

تائو (Tao) انرژی نیروی حیات است که در هر موجود زنده و غیر زنده‌ای یافت می‌شود. این انرژی را می‌توان آشکار کرد و برای افزایش توانایی‌ها استفاده کرد. کاربران که به طور کامل بر تائو تسلط پیدا می‌کنند قدرتی شبیه قدرت خدایان پیدا می‌کنند.

شرح

تائو
ضربه خوردن تاندن یک کاربر تائو

تائو سرچشمه همه چیز در هستی است. این می‌تواند شامل موجودات زنده و غیر زنده، زمین، آب، گیاهان، روح، گوشت، هوا و غیره شود. تائو در کوچکترین کارها مانند فکر کردن، نفس کشیدن و زندگی کردن تاثیر دارد و در سراسر بدن گردش می‌کند. تائو از «تاندن» (Tanden) هر موجودی تولید می‌شود که در ناحیه ناف قرار دارد. آسیب رسیدن به تاندن باعث ضعف موجودات می‌شود، و افرادی که دارای قدرت بازسازی هستند تضعیف می‌شوند. همچنین تائو موجودات زنده‌ی در آستانه مرگ را از هم می‌پاشد تا به طور کامل ناپدید شود. اگرچه ممکن است زندگی یک موجود پس از مرگ پایان یافته باشد، اما تائو همچنان در جسد او وجود دارد.

یین-یانگ

مفهوم یین-یانگ جزء اصلی تائو است. تجلی تائو زمانی ایجاد می‌شود که روح فرد با پیروی از راه میانه متعادل شود. به این معنی که فرد باید هر دو نیروی متضاد را از درون خود بپذیرد، مانند نقاط قوت و ضعف، خشم و آرامش، سکون و حرکت، تاریکی و روشنایی و غیره. یک فرد کاملا آگاه نیست که چه زمانی از آن استفاده می‌کند. یکی از روش‌های شناخته شده‌ در این مورد از طریق نابینایی است، به طوری که بدن اجازه پیدا می‌کند تا حس‌ها را در آغوش بگیرد و خود را از واقعیت جدا کند. فرد از طریق آموزش صحیح روحی و جسمی نیز می‌تواند به طور کامل بر استفاده از تائو مسلط شود و می‌تواند ذخایر خود را افزایش دهد.

عنصرها

تائو

هر تائو داری یکی از پنج عنصر است. این پنج عنصر می‌توانند نسبت به یکدیگر مزیت یا بازدارندگی داشته باشند و این موضوع زمانی آشکار می‌شود که دو فرد با یکدیگر تماس فیزیکی برقرار کنند. ثابت شده است که این ویژگی‌ها تأثیر زیادی بر بر جریان نبرد دارند. چرخه‌ی تاثیرات آن‌ها به شرح زیر است:

  • چوب: آتش را احیا می‌کند و مانع سنگ می‌شود.
  • آتش: سنگ را احیا می‌کند و مانع فلز می‌شود.
  • سنگ: فلز را احیا می‌کند و مانع آب می‌شود.
  • فلز: آب را احیا می ‌ند و مانع چوب می‌شود.
  • آب: چوب را احیا می ‌ند و مانع آتش می‌شود.
صفحات دیگر