ویکی هورایزن

رویدادها

اشتراک‌گذاری
با انتخاب هر مورد، اطلاعات و جزئیات مرتبط به آن مورد را مشاهده کنید.
طاعون فارو .  - هورایزن

طاعون فارو

تصویری از طاعون فارو طاعون فارو (Faro Plague) عنوانی است که برای اشاره به هجوم سرکش ماشین‌های جنگی به نام چارییت استفاده می‌شود که این اتفاق در داستان هورایزن زیرو داون منجر به انقراض تمام حیات در اواسط قرن بیست و یکم شد. پیش‌زمینه خط تولید ربات‌های صلح‌بان چارییت در اواخر قرن بیست و یکم […]
حملات سرخ .  - هورایزن

حملات سرخ

حملات سرخ (Red Raids) مجموعه حملاتی بود که توسط نیروی نظامی کارجا به دستور جیران، پادشاه خورشید سیزدهم کارجا علیه سایر قبایل صورت گرفت. نیروهای کارجا به قلمروهای خارجی از جمله قبایل همسایه نورا و آسرام هجوم بردند و ساکنان این قبایل را برای قربانی شدن ربودند. این حملات تنها پس از مغلوب شدن و […]
اثبات .  - هورایزن

اثبات

شرکت‌کنندگان و ناظر مسابقات اثبات اثبات (Proving) مسابقاتی است که در مادرز هارت در قبلیه نورا برگزار می‌شود که طی آن سرعت و قدرت شرکت‌کنندگان به چالش کشیده می‌شود. افرادی که قادر به تمام کردن این مسابقات شوند عنوان دلاور را دریافت می‌کنند و برنده اجازه پیدا می‌کند تا هر چیزی را از رئیسان قبیله […]