بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کلبه شکارچیان

اشتراک‌گذاری

کلبه شکارچیان

Hunters Lodge

کلبه شکارچیان - هورایزن

ناحیه

مریدین

جناح

کلبه شکارچیان (Hunters Lodge) یک سازمان کارجا بود که به هنر شکار کردن ماشین‌ها اختصاص داشت. مقر این گروه در یک خانه‌ی بزرگ واقع در مریدین بود که شکارچیان در آنجا اسناد شکارهای خود را به سایر شکارچیان ارائه می‌کردند. این کلبه همچنین چندین زمین شکار را در سراسر و اطراف ساندوم نگهداری می‌کند، مکان‌هایی که در آن شکارچیان مهارت‌های خود را محک می‌زدند و پاداشی دریافت می‌کنند. قوانین حاکم بر این سازمان در آیتمی به نام Bylaws of the Lodge آورده شده است.

صفحات دیگر