بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

کارجا

اشتراک‌گذاری

کارجا

Carja

کارجا - هورایزن

حکومت

سلطنت مطلق

قلمرو

ساندوم

متحدان

کارجا (Carja) یک قبیله انسانی پیشرفته و قدرتمند در مجموعه هورایزن است.

کارجا توسط یک پادشاه به نام اواد، پادشاه خورشید حکمرانی می‌شود و آن‌ها هم‌اکنون درگیر یک جنگ داخلی هستند. این قبیله جمعیت بزرگی دارد و از لحاظ اقتصادی و نظامی در مقایسه با سایر قبایل جلوتر است.

جامعه و فرهنگ

جامعه و فرهنگ کارجا پیرامون خورشید است. خورشید نه تنها پایه‌ای برای دولت و مذهب است، بلکه یک کاتالیزور برای خلقت این قبیله است. آن‌ها خورشید را به عنوان خدای حامی خود می‌بینند. خورشید، سایه‌ها و تعادل دوگانه این دو مبنای بسیاری کلمات مورد استفاده در جامعه‌ی آن‌ها است.

کارجا خود را جدا از قبایل دیگر می‌داند و به طور کلی نگاهی بالا به پایین بیگانگان (به ویژه قبیله نورا) دارد. به عنوان جامعه‌ای که به طور سنتی پدرسالار است، زنان از در انجمن کشیش‌ها و موارد نظامی محروم هستند. با این حال اواد در حال تلاش برای اصلاح دیدگاه‌ها و سیاست‌های کارجا است، مثل پذیرش جنسیتی، لغو برداری، و نگرش بهتر نسبت به سایر قبایل.

سلسله مراتب و دولت

کارجا دارای یک سیستم سلسه مراتب است که شامل اشرافیان، صنعتگران و افراد عادی است. این قبیله دارای یک سلطنت مطلق نیمه-تئوکراتیک است که توسط یک حاکم واحد به نام پادشاه خورشید حکمرانی می‌شود. اعتقاد بر این است که پادشاه خورشید نماینده الهی خورشید و مسئول تفسیر اراده آن است. در نتیجه کلام پادشاه خورشید قانونی غیر قابل انکار است. در زیر او کشیش‌های خورشیدی قرار دارند و به دنبال آن اشرافیان، صنعتگران و معامله گران، و در نهایت طبقه کارگر قرار دارند.

کارجا از لحاظ تاریخی از برده‌داری استفاده کرده است (که بعضی از برده‌ها از قبایل دیگر دستگیر شده‌اند)، هر چند در حال حاضر برده‌برداری منسوخ شده است.

مذهب و آئین‌ها

کارجا خورشید را به عنوان خدا و نور آن منبع تمام حیات می‌داند. این قبیله به خورشید و سایه به عنوان دو نیمه طبیعت نگاه می‌کند. آن‌ها بر این باورند که دنیای قدیم توسط یک نهاد شیطانی به نام «سایه دفن شده» نابود شده است.

بدنه‌ی مذهبی کاراجا کشیش‌های خورشید هستند. در حالی که وظایف آن‌ها به طور کامل مشخص نشده است اما واضح است که آن‌ها در خدمت پادشاه خورشید هستند. ورود به دایره‌ی کشیشان فقط منحصر به مردان است.

صفحات دیگر