ویکی هورایزن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پروژه زیرو داون

اشتراک‌گذاری
پروژه زیرو داون
لوگوی پروژه زیرو داون

پروژه زیرو داون (Project Zero Dawn) نام کد یک سیستم عظیم و فوق-محرمانه برای بازیابی حیات روی زمین پس از نابودی آن توسط طاعون فارو است. این پروژه در کنار «عملیات: پیروزی پایدار» پیگیری می‌شد، کمپینی نظامی که به منظور تاخیر در پیشرفت طاعون فارو تا زمان کامل شدن این پروژه اجرا می‌شد.

پروژه زیرو داون یک شبکه جهانی عظیم از پناهگاه‌های زیرزمینی و تاسیسات کلون‌سازی و تولید اتوماتیک بود که برای بازیابی زمین ویران‌شده و ایجاد دوباره یک اکوسیستم اختصاص یافته بود. به این ترتیب زمین دوباره قابل حیات می‌شد و انسان‌ها و حیوانات به یک اکوسیستم مجتمع بازگردانده می‌شدند. در مرکزیت این سیستم، یک هوش مصنوعی فوق العاده قدرتمند به نام گایا قرار داشت تا عملیات نظارت بر روند پروژه را پیگیری کند. هدف اصلی زیرو داون ایجاد گایا و زیرمجموعه‌های آن بود، و همین طور امکاناتی که برای بازیابی زمين لازم بود. بسیاری از تاسیسات گایا باید توسط کارکنانی ساخته می‌شد که نه توسط تیم پروژه بلکه توسط خود گایا پیگیری می‌شد. این موضوع شامل کالدرون‌های زیرزمینی می‌شد که ماشین‌ها را ایجاد می‌کردند و گایا از این ماشین‌ها برای بازساخت زیست‌کره‌های زمین و حیات دوباره آن استفاده می‌کرد.

همان طور که پیش‌بینی شده بود ازدحام فارو تمام حیات را در حدود ۱۵ ماه از بین می‌برد. بنابراین هدف پروژه زیرو داون هرگز نجات بشریت نبود بلکه بازیابی آن پس از این رویداد بود. قرار بر این بود که دانشمندان (که با عنوان آلفاها، بتاها و گاماها فعالیت می‌کردند) برای اتمام این پروژه مابقی عمر خود را در یک پناهگاه مهر و موم شده به نام الیسیوم سپری کننده که برای ۱۰۰ سال زندگی منابع داشت. به این ترتیب با شروع طاعون فارو و تخریب شدن محیط زیست آن‌ها برای مدت‌ها تنها موجودات زنده رو سیاره بودند.

صفحات دیگر