بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نورا

اشتراک‌گذاری

نورا

Nora

نورا - هورایزن

حکومت

الیگارشی رئیسان قبیله

قملرو

سرزمین‌های مقدس

پایتخت

قلب مادر

رهبران

دشمنان

کارجای سایه (گماشته شده)

نورا (Nora) یک قبیله انسانی در مجموعه هورایزن است. آن‌ها جامعه‌ای از شکارچیان انزواگر هستند که تحت رئیسان قبیله اداره می‌شوند و در جایی به نام سرزمین مقدس مستقر هستند. نورا اولین قبیله معرفی شده و یکی از قدیمی‌ترین قبیله‌های بازی است. رهبران آن با نام مادران ارشد شناخته می‌شوند و این قبیله دارای مراسم‌های چون رقابت «اثبات» است، و از بزرگ‌ترین تابوهای این قبیله مقابله با تکنولوژی دنیای قدیم و صحبت کردن با طردشدگان است.

جامعه و فرهنگ

سبک زندگی

افراد قبیله نورا در سکونتگاه‌های کوچک واقع در کوه‌ها و جنگل‌های «سرزمین مقدس» زندگی می‌کنند. افرادی هم هستند که در خانه‌های جداگانه در خارج از سکونتگاه‌های اصلی زندگی می‌کنند که در بازی اغلب شامل طردشده‌ها می‌شوند. اهالی نورا به ندرت سرزمین مقدس را ترک می‌کنند و افرادی که این کار را می‌کنند از بازگشت منع می‌شوند. اکثر افراد به طور صلح‌آمیز زندگی می‌کنند، هرچند که ماشین‌ها برای آن‌ها به طور فزاینده‌ای تهدید محسوب می‌شوند.

مذهب

نورا دارای یک مذهب توحیدی است و آل-مادر را به عنوان خدای خود پرستش می‌کند. آن‌ها معتقدند که تمام زندگی - انسان، حیوان و ماشین - از کوه آل-مادر نشات گرفته است. بسیاری از انسان‌ها بر ماشین‌ها و سایر تکنولوژی‌ها متکی شدند، اما اهالی نورا تصمیم گرفتند که به الهه آل-مادر احترام بگذارند و همچنان یک شیوه زندگی ابتدایی را در سرزمین‌های اطراف این کوه در پیش بگیرند.

نورا دارای تعدادی مراسم مهم و بسیار معنوی است. این مراسم اغلب در فواصل زمانی عمر یک عضو قبیله رخ می‌دهد. تازه متولدان تحت تاثیر یک مراسم نام‌گذاری قرار می‌گیرند و مادرشان ارشد نامی را به بچه اعطا می‌کنند. اعضای بالغ قبیله ممکن است در مراسمی به نام اثبات شرکت کنند که با گذراندن آن عنوان دلاور را به دست می‌آوردند و نوعی پاداش دریافت می‌کند.

سلسله‌مراتب و حکومت

قبیله نورا یک الیگارشی رئیسان قبیله است و مادران ارشد رهبران رسمی قبیله هستند. آن‌ها مسئول اجرای قانون و محکومیت اعضای قبیله هستند، و همچنین رهبری آیین‌ها و آداب و رسوم مهم قبیله هستند. مادران پایین-رده‌تر نیز وجود دارند که وظایفی مثل مشاوره و تدریس را بر عهده دارند. تبدیل شدن به یک مادر بستگی نسل یک زن دارد؛ اگر نسلی به طور کامل از بین برود، شانس فرد هم کمتر می‌شود.

صفحات دیگر