بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مادران ارشد

اشتراک‌گذاری

مادران ارشد

High Matriarchs

مادران ارشد - هورایزن

تمدن

پیشه

کشیش

مادران ارشد (High Matriarchs) رهبران قبیله نورا هستند. نقش اصلی آن‌ها هدایت قبیله و اتخاذ تصمیمات در زمان‌های بحرانی، نظارت بر مراسم‌های مشخص، و قضاوت کردن و حکم دادن به اعضای قبیله در صورت انجام جرم است.

تاریخچه

سالی که الوی برای بازگشت به قبیله پذیرفته شد و مسابقات اثبات را تمام کرد، قبیله نورا دارای سه مادر ارشد و حدود ۳۰ مادر پایین‌رده‌تر بود. تریسا، لنسرا و جزا سه مادر ارشد در آن زمان بودند، و همه آن‌ها حداقل از زمان تولد الوی در این مقام بودند.

صفحات دیگر