ویکی هورایزن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

شورشیان ریگالا

اشتراک‌گذاری

شورشیان ریگالا

Regalla's Rebels

شورشیان ریگالا - هورایزن

قلمرو

غرب ممنوعه

رهبر

شورشیان ریگالا (Regalla's Rebels) یک شاخه از قبیله تناکت هستند. آن‌ها در هیچ یک از سه طایفه اصلی این قبیله جایی ندارند و یک جناح شورشی هستند که توسط یک مارشال سابق به نام ریگالا رهبری می‌شوند.

تاریخچه

این گروه متشکل از تعدادی از اعضای قبیله تناکت هستند که قادر نبودند جنایات قبیله کارجا در طول حملات سرخ را فراموش کنند. در میان آن‌ها ریگالا حضور داشت که زمانی یک مارشال در خدمت هکارو، رئیس قبیله تناکت بود. زمانی که هکارو مصالحه کارجا را پذیرفت، ریگالا رئیس قبیله خود را یک خیانتکار خواند و برای تصاحب ریاست او را به چالش کشید. هکارو پیروز شد اما به خاطر خدمات گذشته‌ی ریگالا از جان او گذشت.

مدتی بعد از نبرد الایت (Battle of the Alight)، ریگالا به یک باند از قبیله آسرام به نام فرزندان پرومتئوس نزدیک شد که توسط زنی به نام آسرا رهبری می‌شد. ریگالا پیشنهادی را به او داد که نتواست آن را رد کند، از این رو این گروه امکان غلبه کردن بر ماشین‌ها را برای شورشیان ریگالا محیا کرد تا از این طریق ریگالا بتواند بر هکارو چیره شود و به ساندوم حمله کند. در قبال آن، ریگالا به درخواست آسرا حمله‌ای را به پایگاه فار زنیث صورت داد.

ریگالا از ماهیت فار زنیث شناختی نداشت و نمی‌دانست که حمله به آن‌ها با یک شکست مطلق همراه خواهد شد. حمله‌ی ریگالا تنها باعث ایجاد یک انحراف شد که به سایلنس اجازه داد نقشه‌ی خود را پیش ببرد و چیزی که می‌خواست را از پایگاه فار زنیث برباید.

صفحات دیگر