ویکی هورایزن

ریگالا

اشتراک‌گذاری

ریگالا

Regalla

ریگالا - هورایزن

تمدن

جنسیت

مونث

وابسته به

طایفه صحرا (قبلا)

جایگاه

رهبر شورشی
مارشال (قبلا)

بستگان

دوراک (برادر)
جوروکاه (برادر)
مکالو (برادر)

بازیگر

آنجلا باست (صدا)

ریگالا (Regalla) یک آنتاگونیست مهم در هورایزن غرب ممنوعه است. او رهبر جناح شورشیان تناکت است، گروهی که از این قبیله که علیه قبیله فعالیت می‌کنند.

پیش‌زمینه

ریگالا در طایفه صحرا از قبیله تناکت متولد شد، اگرچه او طایفه خود را ترک کرد تا تبدیل به یک مارشال شود. او در مقطعی این امتیاز را پیدا کرد تا با انجورینگ مبارزه کند، با این حال به دلیل خشمی که او داشت این چالش رد شد.

در هنگام هجوم اولیه کارجا، برادر ریگالا اسیر شد و به عنوان یک «سرمشق» قربانی شد. ریگالا که سرشار از نفرت بود تبدیل به یکی از بزرگترین و وفادارترین مارشال‌های هکارو شد. بعدها او وارد جنگ شد و کارجا را به قلمروهای خودش عقب راند. در مقطعی کارجا یک کشیش را برای مذاکره صلح فرستاد. ریگالا که متوجه شده بود هکارو سعی در صلح دارد با او مقابله کرد و در این تقابل شکست خورد. جان ریگالا حفظ شد و او نقشه‌ای را برای انتقام علیه رئیس قبیله خود برنامه‌ریزی کرد.