ویکی هورایزن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

دلاور

اشتراک‌گذاری

دلاور

Brave

دلاور - هورایزن

فرهنگ

رده‌ی بالاتر

رئیس جنگ

پیشه

سرباز

دلاور (Brave) عنوانی است که به اعضای بالغ قبیله نورا که قادر به تمام کردن مسابقه اثبات شده‌اند داده می‌شود. این افراد پس از دریافت این عنوان به اعضای کلیدی در دفاع از قبیله تبدیل می‌شوند.

صفحات دیگر