ویکی هورایزن

دراکا

اشتراک‌گذاری

دراکا

Drakka

دراکا - هورایزن

تمدن

جنسیت

مذکر

وابسته به

طایفه صحرا

جایگاه

رهبر اروهند
فرمانده (قابل تعیین)

موقعیت

اروهند
اسکالدینگ اسپیر (قابل تعیین)

دراکا (Drakka) شخصیتی در Horizon Forbidden West است.

پیش‌زمینه

دراکا رهبر طایفه صحرا از قبیله تناکت است. او عضوی برجسته در قبیله خود است اما با بسیاری از اعضا خصومت دارد. چندین سال قبل او با گرودا (قهرمان آینده ریگالا) بر سر شکار ماشین‌ها اختلاف نظر پیدا کرد، و دراکا اصرار داشت که ماشین‌های خطرناک‌تری را شکار کنند. این مشاجره با دخالت فاشاو همراه شد که او طرف دراکا را گرفت.

برجسته‌ترین دشمن او فرمانده‌ی قبیله یعنی یارا است که دراکا به دنبال عزل او بوده است. خصومت‌های آن‌ها در مدت اخیر بیشتر بر سر مسئله‌ی کمبود آب طایفه صحرا بوده است و دراکا اعتقاد دارد که یارا هیچ اقدامی برای پایان دادن به این کمبود انجام نمی‌دهد.