ویکی هورایزن

جوینده

اشتراک‌گذاری
جوینده
نشان جوینده، متعلق به الوی

جوینده یا سیکر (Seeker)‌ یک عنوان ویژه در میان مردم قبیله نورا است. نورا به طور عمومی ترک کردن سرزمین مقدس یا ورود به ویرانه‌های قدمیان را ممنوع کرده است، اما جوینده‌ها می‌توانند آزادانه و در مواقعی که قبیله نیاز دارد این اعمال را انجام دهند.

نقش

یک جوینده باید به طور شخصی توسط یکی از مادران قبیه انتخاب شود و این فرد با یک سحر کوچک به نام نشان جوینده قابل شناسایی است. سیکرها در هنگام دوران صلح به عنوان دیپلمات انتخاب می‌شوند، و یا در زمان درگیری برای بیرون راندن دشمان از مناطق ممنوعه انتخاب می‌شوند. تنها دلاوران قبیله قادر هستند تا نقش جوینده را بگیرند.

جویندگان شناخته شده