بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

جوینده مرگ

اشتراک‌گذاری
جوینده مرگ
نقش صورت جوینده مرگ

جوینده مرگ یا دث-سیکر (Death-Seeker) یک عنوان ویژه در میان مردم قبیله نورا است. همانند جوینده، یک جوینده مرگ اجازه‌ی ترک سرزمین مقدس را دارد اما عواقب بیشتری برای او وجود دارد. روست تنها جوینده مرگ شناخته شده است.

نقش

همان طور که تریسا شرح داده است، یک جوینده مرگ فردی است که با تنها هدف کشتن سایرین تبدیل به یک جوینده شده است. از این رو یک جوینده مرگ خودش را از قبیله حذف می‌کند.

تبدیل شدن به یک جوینده مرگ، هولناک‌ترین و مخفی‌ترین مراسم در قبیله نورا تلقی می‌شود. این مراسم شامل کشیدن روح از بدن فرد است.

صفحات دیگر