بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

توابع زیرمجموعه

اشتراک‌گذاری
توابع زیرمجموعه
لیستی نمایش داده شده از توابع زیرمجموعه گایا توسط دکتر الیزابت سوبک

توابع زیرمجموعه گایا شامل نه زیرمجموعه از این هوش مصنوعی بودند. آن‌ها در محل دائمی گایا یعنی گایا پرایم فعال بودند و هر یک تحت نظر گایا مسئول عملکرد خاصی در پروژه زیرو داون بودند. در صورتی که یکی از این توابع دچار خرابی می‌شد، هشت تابع دیگر عملکرد مربوطه را جبران می‌کردند. هدف این توابع پیشبرد پروژه زیرو داون بود تا پس از انقراض حیات توسط طاعون فارو، دوباره حیات را روی زمین بازسازی کنند.

با این حال حوادثی باعث شد تا این نه تابع زیرمجموعه خودشان تبدیل به هوش مصنوعی مستقل شوند. یکی از آن‌ها تلاش کرد تا کنترل زیرا داون را در اختیار بگیرد و از گایا پرایم فرار کند. گایا برای جلوگیری از این موضوع شروع به خود-تخریبی کرد که همین موضوع منجر به آزادسازی هشت مورد دیگر شد. این تحولات به همراه خرابکاری‌های مذکور باعث عواقب گسترده‌ای برای انسان‌های دنیای جدید شد، دنیایی که توسط زیرو داون شکل گرفته بود.

پیش‌زمینه

تمام این نه تابع زیرمجموعه توسط مهندسان پروژه زیرو داون به نام آلفاها توسعه داده شد. هوش مصنوعی گایا نیز توسط رهبر پروژه زیرو داون یعنی دکتر الیزابت سوبک ایجاد شد.

صفحات دیگر