بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

تریسا

اشتراک‌گذاری

تریسا

Teersa

تریسا - هورایزن

تمدن

جنسیت

مونث

جایگاه

بازیگر

نیکولت مک‌کنزی (مدل و صدا)

تریسا (Teersa) یک مادر ارشد از قبیله نورا است. او الوی را به مقام جوینده ترفیع داد تا او بتواند در مورد اتفاقات رخ داده در مراسم اثبات تحقیق کند. او عضوی از مادران ارشد است که با خردی دلسوزانه نورا را هدایت می‌کند، و اغلب با لنسرا، مادر ارشد دیگر قبیله اختلاف نظر دارد.

صفحات دیگر