ویکی هورایزن

ایتر

اشتراک‌گذاری

ایتر

AETHER

ایتر - هورایزن

جایگاه

سم‌زدایی جو زمین

ایتر (AETHER) یکی از توابع زیرمجموعه گایا و مسئول سم‌زدایی جو زمین در قالب پروژه زیرو داون بود.

تاریخچه

ایتر به منظور سم‌زدایی اتمسفر زمین طراحی شد، چرا که جو زمین توسط طاعون فارو مسموم شده بود. اطلاعات و جزئیات زیادی در مورد این تابع زیرمجموعه و طراح آن وجود ندارد.

هوای قابل تنفس در زمین نشان می‌دهد که ایتر حداقل تا حدی موفق بوده است. ماشین‌های استورم‌برد احتمالا با این تابع متصل هستند، چرا که در توضیحات الیزابت سوبک به آن اشاره شده است.

بعد از ارسال سیگنالی از طرف هوش مصنوعی سرکش نمسیس که باعث شد توابع زیرمجموعه گایا به هوش‌های مصنوعی مستقل تبدیل شوند، ایتر برای مدت‌ها ناپدید شد اما بعدها مشخص شد که این هوش مصنوعی در یک هسته کامپیوتر رها شده در یک پایگاه از قبیله تناکت پناه برده است.