ویکی هورایزن

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

اواد

اشتراک‌گذاری

اواد

Avad

اواد - هورایزن

تمدن

جنسیت

مذکر

جایگاه

چهاردهمین پادشاه خورشید کارجا

پیشه

پادشاه

خانواده

جیران (پدر)
کادامان (برادر)
ناسادی (مادرخوانده)
ایتامن (برادر ناتنی)

وفاداری

بازیگر

کرک نیومن (مدل)
جاش کیتون (صدا)

اواد (Avad) که به طور رسمی با نام اواد پادشاه خورشید شناخته می‌شود، چهاردهمین پادشاه خورشید قلمروی ساندوم کارجا است. او بر خلاف پدرش جیران فردی دلسوز است و تنها حاکمی است که تمایل به روابط دوجانبه و با احترام با سایر قبایل دارد. او که از جنایات متعدد پدرش خسته بود، با موفقیت جیران را سرنگون کرد و وقتی جیران حاضر به تسلیم شدن نبود مجبور شد تا او را بکشد.

پیش‌زمینه

اواد دومین پسر از دو فرزند جیران است. در حالی که اطلاعات زیادی در مورد مادرش وجود ندارد اما باور بر این است که او برادر بزرگ اواد یعنی کادامان را نیز به دنیا آورده است. ایتامن برادر ناتنی و جوانتر اواد است که دومین همسر جیران یعنی ناسادی متولد شده است.

بر خلاف کادامان که به خاطر قدرت و جسارتش به عنوان جانشین انتخاب شده بود، اواد بیشتر به تاریخ و هنر علاقه داشت و تنها در زمانی که مجبور بود آموزش مبارزه می‌دید.

اواد و کادامان در کاخ خورشید در مریدین بزرگ کردند، جایی که آن‌ها احتمالا شاهد انحطاط پدرشان از یک رهبر قابل احترام به رهبری ستمگر بودند. چهار سال پس از شروع حملات سرخ جیران، ارسا، یک جنگجوی آسرام در یکی از این حملات اسیر شد. او به داخل حلقه خورشید پرتاب شد اما زنده ماند. با وجود ظلم و ستم که جیران داشت اما او ارسا را به عنوان برده‌ی کاخ پاداش داد، اواد با او دوست شد و کمک کرد تا او به خاستگاه خود بازگردد.

صفحات دیگر