ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

یادگاران مرگ

اشتراک‌گذاری

یادگاران مرگ

Deathly Hallows

یادگاران مرگ - هری پاتر

سازنده

مرگ (بر اساس افسانه‌ها)
برادران پورل

زمان ساخت

قرن سیزدهم

کارکرد

تبدیل شدن به ارباب مرگ با داشتن شنل، سنگ و چوبدستی

کاربران

ایگنوتوس پورل (شنل)
کادموس پورل (سنگ)
انتیوک پورل (چوبدستی)
هری پاتر (همه)
دراکو مالفوی (چوبدستی)
مارولو گانت (سنگ)
تام ریدل (سنگ و چوبدستی)

یادگاران مرگ (Deathly Hallows) سه شی جادویی بسیار قدرتمند هستند که گویا توسط مرگ خلق شده‌اند و به هر یک از سه برادر از خانواده پورل داده شده‌اند. این سه شامل یک چوب جادوی قدرتمند و بی‌نظیر به نام چوبدستی الدر، یک سنگ با توانایی احضار روح مردگان به نام سنگ رستاخیز، و شنلی با قابلیت پنهان کردن کاربر به نام شنل نامرئی است. طبق داستان افسانه‌ای، آنتیوک پورل (صاحب چوبدستی) و هم كادموس پورل (صاحب سنگ) پایان‌های بدی داشتند، با این حال ایگنوتوس پورل که خواهان شنل بود پاداش گرفت.

بنا بر افسانه‌ها کسی که این سه اثر را در اختیار داشته باشد، ارباب مرگ می‌شود. دامبلدور به هری گفته بود كه او و گلرت گریندل‌والد باور داشتند که فرد گردآورنده این سه یادگار شکست‌ناپذیر خواهد بود. داستان یادگاران مرگ در ابتدا توسط بیدل برد بیان شد و به دنبال آن این افسانه از خانواده‌ای به خانواده دیگر منتقل شد. تعداد کمی از جادوگران باور داشتند که یادگاران مرگ اشیای واقعی هستند. بیشتر افراد فکر می‌کردند که بیدل این داستان را برای سرگرمی جادوگران جوان ساخته است.

تاکنون هیچ کس به جز هری پاتر موفق نشده تا هر سه یادگار مرگ را تحت فرمان خود داشته باشد، هر چند که او هرگز همه‌ی آن‌ها را همزمان در اختیار نداشت. آلبوس دامبلدور نیز هر سه‌ی آن‌ها را در اختیار داشت، اما نه همزمان، چرا که او هرگز مالک واقعی شنل نبود.

صفحات دیگر