بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

گرگینه

اشتراک‌گذاری

گرگینه

Werewolf

گرگینه - هری پاتر

مرتبط با

گرگ
انسان

مرگ و میر

فانی

وابسته به

لرد ولدمورت
محفل ققنوس
ارتش گرگینه‌ها

دسته‌بندی وزارت جادو

موجود
جانور

گرگینه (Werewolf) که همچنین با عنوان لایکنتروپ (lycanthrope) شناخته می‌شود، انسانی است که با قرص کامل ماه تبدیل به یک گرگ غیرقابل کنترل، ترسناک و مرگبار می‌شود. این وضعیت در اثر عفونت با لایکنتروپی ایجاد می‌شود که به گرگینه شدن نیز معروف است. گرگینه‌ها به شکل گرگ ظاهر می‌شوند اما تفاوت‌هایی با گرگ‌های معمولی دارند.

ترکیبی از پودر نقره و گیاه دیتانی که به یک نیش تازه آغشته شده باشد، می‌تواند زخم را مهر و موم کند و به قربانی اجازه دهد تا مانند یک گرگینه زندگی کند. معجون ولفسبین که توسط داموکلس اختراع شد، به گرگینه‌ها اجازه داد تا ذهن انسانی خود را در حین تحول حفظ کنند.

یک گرگینه نمی‌تواند به میل خود تبدیل شدنش را کنترل کند و پس از آن دیگر به خاطر نمی‌آورد که چه کسی بوده و حتی می‌تواند بهترین دوست خود را بکشد. با وجود این، آن‌ها پس از بازگشت به شکل انسانی خود قادر به یادآوری هر آنچه در طول تحول خود تجربه کرده‌اند هستند.

صفحات دیگر