ویکی هری پاتر

گردنبند اوپال

اشتراک‌گذاری

گردنبند اوپال

Opal Necklace

گردنبند اوپال - هری پاتر

کاربر

نفرین شده با توانایی کشتن لمس‌کننده

مالکان

فروشگاه بورگین اند برکز
دراکو مالفوی

گردنبند اوپال (Opal Necklace) یک شی تاریک نفرین شده است که از اپال ساخته شده و برای مدتی در فروشگاه عتیقه فروشی بورگین اند برکز به فروش گذاشته شده بود. ادعا شده است که این گردنبد جان نوزده ماگل مختلف را گرفته است. همچنین این گردنبند توسط دراکو مالفوی در یک تلاش ناموفق برای ترور آلبوس دامبلدور مورد استفاده قرار گرفت که در نهایت باعث نفرین شدن کیتی بل شد.

تاثیرات

این گردنبند حاوی نفرینی بسیار کشنده است. وقتی تماس فیزیکی با قربانی برقرار شود، نفرین به سرعت روی گیرنده گسترش پیدا می‌کند و میزان تاثیر آن به میزان تماس ایجاد شده بستگی دارد. اگر بخش کوچکی از پوست با آن برخورد داشته باشد، قربانی وارد یک خلا می‌شود و سپس دچار درد و رنج بسیار زیادی می‌شود. اگر قربانی با یک متقابل-نفرین قدرتمند درمان نشود، منجر به گسترش بیشتر نفرین و در نهایت مرگ او می‌شود. حتی پس از استفاده از چنین درمانی، حدود شش ماه طول می‌کشد تا قربانی بهبودی کامل پیدا کند.

اگر فردی به اندازه کافی نگون بخت باشد که گردنبند را بدون واسطه در دست بگیرد یا به گردن بیندازد، ممکن است بلافاصله باعث مرگ او شود. برای جلوگیری از تاثیر نفرین، نگهدارنده نیاز به استفاده از یک دستکش یا یک واسطه دیگر دارد.

صفحات دیگر