ویکی هری پاتر

پنسیو

اشتراک‌گذاری

پنسیو

Pensieve

پنسیو - هری پاتر

کاربر

استفاده برای بررسی خاطرات دخیره شده

مالکان

مدیران مدرسه هاگوارتز

پنسیو (Pensieve) یک وسیله جادویی برای بررسی خاطرات است.

تاثیرات

ظاهر این وسیله شبیه به یک حوضچه سنگی یا فلزی کم عمق است که در آن نمادهای عجیب و غریبی حک شده و همچنین سنگ‌های نفیسی در آن نصب شده است. این ظرف با ماده‌ای نقره‌ای رنگ پر شده که به نظر می رسد یک مایع یا گاز ابری است. خاطرات وارد شده‌ی افراد در این شی جمع‌آوری می‌گردد.

خاطرات را می‌توان از دیدگاه سوم-شخص مشاهده کرد. به دلیل ماهیت کاملا شخصی خاطرات و احتمال سو استفاده از آن‌ها، اکثر پنسیوها به همراه خاطرات صاحبانشان دفن می‌شوند. بعضی از جادوگران از طریق این شی خاطرات تامل‌برانگیز خود را به شخص دیگری منتقل می‌کنند که این موضوع در مورد پنسیو هاگوارتز صادق است.

صفحات دیگر