ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پریفکت

اشتراک‌گذاری

پریفکت

Prefect

پریفکت - هری پاتر

رهبران

هد بوی
هد گرل

مقر

مدرسه هاگوارتز

اهداف

کمک به نظم رفتار شاگردان

وابسته به

مدرسه هاگوارتز
گریفیندور
هافلپاف
ریونکلاو
اسلیترین

دشمنان

شاگردان بدرفتار
پیویس

یک پریفکت (Prefect) در مدرسه جادوگری هاگوارتز شاگردی است که توسط رئیس گروه و و مدیر اختیارات و مسئولیت‌های اضافی دریافت می‌کند. در سال پنجمی تحصیلی یک شاگرد مذکر و یک شاگرد مونث از هر گروه به عنوان پریفکت انتخاب می‌شود. آن‌ها در سال‌های ششم و هفتم نیز این عنوان را حمل می‌کنند تا مدرسه را ترک کنند.

از این رو، تقریبا شش پریفکت در هر گروه و بیست و چهار پریفکت در کل مدرسه همزمان وجود دارند. آن‌ها می‌توانند هد بوی یا هد گرل شوند و همچنان پریفکت هم باقی بمانند. پریفکت بودن تضمین نیست برای این که یک شاگرد تبدیل به یک هد بوی/گرل شود.

خانواده ویزلی به دلیل داشتن چندین پریفکت در میان پسران خود مشهور بودند؛ ابتدا بیل، سپس چارلی، سپس پرسی و سرانجام رون در این خانواده پریفکت شدند.

نقش

پریفکت‌ها مجاز به گرفتن امتیازهای گروهی هستند، اما اجازه گرفتن امتیاز از سایر پریفکت‌ها را ندارند. آن‌ها می‌توانند توقیف‌ها را به عنوان فرمی از مجازات تعیین کنند.

پریفکت‌ها در راهروی هاگواترز اکسپرس، در مسير رفتن مدرسه به گشت‌زنی می‌پردازند و در واگن مخصوص پریفکت‌ها در جلسه‌ای شرکت می‌کنند و در آنجا توسط هد بوی و هد گرل دستور می‌گیرند. آن‌ها در راهروها گشت می‌زندند تا اطمینان حاصل کنند که شاگردان دیگر مقررات را رعایت می‌کنند. در طبقه پنجم قلعه هوگوارتز، یک حمام بزرگ شبیه استخر وجود دارد که فقط برای پریفکت‌ها، کاپیتان‌های کوییدیچ و هد بوی/گرل‌ها اختصاص دارد. تنها رمز عبور این حمام «کاج تازه» بود که در طول سال تحصیلی ۱۹۹۴-۱۹۹۵ مورد استفاده قرار می‌گرفت.

پریفکت‌ها وظایف دیگری نیز به عنوان رهبر شاگردان دارند. آن‌ها خوابگاه‌های سال اولی‌ها را در اولین روز ورود مدرسه نشان می‌دهند و بر تزئینات قلعه در روز عید نظارت دارند.

یک شاگرد بعد از پریفکت شدن شانس بیشتری برای تبدیل شدن به هد بوی یا هد گرل دارد. با این حال پریفکت بودن لازمه‌ی رسیدن به این مقام نیست.

صفحات دیگر