ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پدیداری

اشتراک‌گذاری

پدیداری

Apparition

پدیداری - هری پاتر

نوع

نقل مکان جادویی

کاربرد

نقل مکان آنی کاربر

ظاهر شدن یا پدیداری (Apparition) فرمی جادویی از نقل مکان کردن است که در آن کاربر به شکل آنی از یک مکان به مکان دیگر سفر می‌کند، بدون آن که در فضا-زمان سفر کند. این امر با تمرکز کاربر روی مکانی دلخواه در ذهن او و سپس ناپدید شدن از مکان فعلی و پدیدار شدن در مکان مورد نظر صورت می‌گیرد. پدیداری سریعترین راه برای رسیدن به مقصد دلخواه است، اما اشتباه در آن فاجعه‌آور خواهد بود. این توانایی برای جادوگران مهارت نسبتا پیشرفته‌ای است، اما سایر موجودات جادویی نیز به اراده خود قادر به ناپدید و پیدار شدن هستند، مانند الف‌ها و دیریکول‌ها.

پدیدار شدن یک روش محبوب سفر کردن در دنیای جادوگران است و اگرچه بسیاری از جادوگران بزرگسال با آن مشکلی ندارند اما ترجیح می‌دهند که از جاروها، پودر فلو یا پورت‌کی‌ها استفاده کنند. آلبوس دامبلدور متذکر شده است که اکثر مردم اولین باری که از این توانایی استفاده می‌کنند دچار استفراغ می‌شوند. هری پاتر درباره احساس خود در مورد این قابلیت گفته است انگار «مجبور شده است از طریق یک لوله لاستیکی بسیار تنگ عبور کند.»

صفحات دیگر