بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

پارسلتانگ

اشتراک‌گذاری
پارسلتانگ
هری پاتر در حال صحبت با یک مار بوا

پارسلتانگ (Parseltongue) زبان مارها (و سایر موجودات جادویی مار-شکل مانند رانسپور و باسیلیسک) است و همچنین زبان افرادی که می‌توانند با آن صحبت کنند. فردی که قادر به صحبت کردن به زبان پارسلتانگ است با نام پارسلماوث (Parselmouth) شناخته می‌شود. این یک مهارت بسیار غیر معمول است و تقریبا تنها راه دستیابی به آن از طریق ورارث است. صرف نظر از هرپو فاول که قرن‌ها پیش می‌زیسته است، تقریبا تمام پارلسلمواث‌های شناخته شده از تبار سالازار اسلیترین هستند، و هری پاتر یک استثنای قابل توجه در این زمینه است (اگرچه او این توانایی را به روشی غیرمعمول بدست آورد).

خصوصیات

پارسلتانگ در هنگام صحبت کردن با یک صدای هیس هیس کردن همراه است که شبیه به صدای مار است. به همین ترتیب افراد عادی نمی‌توانند آن را درک کنند (یکی از استثناهای شناخته شده دامبلدور است). به نظر می‌رسد که پارسلماوث‌ها جدا از برقراری ارتباط با مارها، همچنین تا حدودی قادر هستند بر اراده مارها تاثیر بگذارد. جدا از موجودات مبتنی بر مار، پارسلماوث‌ها می‌توانند با یکدیگر نیز ارتباط برقرار کنند. با وجود این که پارسلتانگ یک ویژگی ارثی است، اما معمولا فرد برای دستیابی به این مهارت نیاز دارد تا با موجود یا شیئی شبیه به مار روبرو شود.

پارسلماوث‌های شناخته شده

 • هری پاتر
 • سالازار اسلیترین
 • تام ریدل
 • مروپ ریدل
 • ماروولو گانت
 • مورفین گانت
 • کوروینوس گانت
 • گورملیت گانت
 • هرپو فاول
 • دلفینی

موارد دیگر

 • جینی ویزلی: قادر به صحبت کردن در زمان تسخیر شدن توسط تام ریدل
 • رون ویزلی: قادر به باز کردن تالار اسرار به واسطه تکرار کلماتی که از هری شنیده بود.
 • آلبوس دامبلدور: قادر به درک پارسلتانگ و تکرار جملات؛ او ممکن است به طور کامل مسلط بر زبان باشد اما این مورد تائید نشده است.
صفحات دیگر