بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هد بوی/گرل

اشتراک‌گذاری
هد بوی/گرل
یک نشان هد بوی گریفیندور

هد بوی (Head Boy) یا هد گرل (Head Girl) یک شاگرد سال هفتمی است که بر پریفکت‌های مدرسه جادوگری هاگوارتز اختیار دارد. هر ساله، یک پسر و یک دختر توسط مدیر هاگوارتز به این مقام منصوب می‌شوند. این زوج از شاگردان وظیفه دارند تا در امور مختلف مدرسه کمک کنند. آن‌ها پریفکت‌ها و کل بدنه دانش‌آموزان را رهبری می‌کنند.

انتصاب

در ابتدای سال تحصیلی مدیر مدرسه از همه دانش آموزان سال هفتم یک هد بوی و یک هد گرل را انتخاب می‌کند. این انتخاب بر اساس پیشرفت تحصیلی، شهرت برجسته، شخصیت صادق، و سخت‌کوشی است.

با وجود شرایط مذکور پریفکت‌ها ممکن است شانس بیشتری برای انتصاب به این سمت داشته باشند، اگرچه پریفکت بودن یک پیش شرط نیست. اگر یک پریفکت برای این مقام انتخاب شود، نیازی به جایگزین شدن او با پریفکت دیگر نیست و آن‌ها می‌توانند هر دو سمت را داشته باشند.

وظایف

یکی از وظایف شناخته شده هد بوی و هد گرل این است که دستورات لازم را به پریفکت‌ها منتقل کنند.

آن‌ها در شرایط مختلف می‌توانند مسئولیت‌های خاصی داشته باشند. در سال ۱۹۹۳ هنگامی که سیریوس بلک به هاگوارتز نفوذ کرد، دامبلدور از هد بوی و هد گرل خواست تا شاگردان را در سالن بزرگ تحت مراقبت قرار دهند.

سایر وظایف آن‌ها ناشناخته است.

صفحات دیگر