ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

هاگوارتز اکسپرس

اشتراک‌گذاری

هاگوارتز اکسپرس

Hogwarts Express

هاگوارتز اکسپرس - هری پاتر

سازنده

کارکنان راه‌آهن ماگل
کارکنان وزارت جادو (بخش جادویی)

زمان ساخت

پیش از ۱۸۳۰

کاربرد

انتقام شاگردان به مدرسه جادوگری هاگوارتز

مالک

مسئولین راه‌آهن هاگوارتز اکسپرس

هاگوارتز اکسپرس (Hogwarts Express) نام قطاری است که بین دو ایستگاه کینگز کراس و ایستگاه هاگسمید لندن حرکت می‌کند. این قطار حدود شش بار در سال و در صورت لزوم به دفعات بیشتر در این مسیر حرکت دارد. اکسپرس با شروع و پایان هر ترم تحصیلی مدرسه هاگوارتز، شاگردان را به این مدرسه منتقل می‌کند.

این قطار هر سال در تاریخ ۱ سپتامبر و ساعت ۱۱ صبح حرکت می‌کند و در اوایل شب به ایستگاه هاگسمید می‌رسد. برخی از دانش‌آموزان در عید کریسمس و عید پاک به وسیله این قطار به ایستگاه کینگ کراس باز می‌گردند. همچنین این قطار در پایان ترم و ماه ژوئن هر سال به لندن بازمی‌گردد.

صفحات دیگر