بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نفرین بند تمام بدن

اشتراک‌گذاری

نفرین بند تمام بدن

Full Body-Bind Curse

نفرین بند تمام بدن - هری پاتر

ورد

پتریفیکوس توتالوس (Petrificus Totalus)

نور

سفید، بنفش، زرد یا هیچ

اثر

فلج موقتی

نفرین بند تمام بدن (Full Body-Bind Curse) که به عنوان طلسم انجماد بدن نیز شناخته می‌شود، نفرینی است که به طور موقت حریف را فلج می‌کند. جادوگران کم تجربه یا جوان اغلب از آن در دوئل‌ها استفاده می‌کردند.

تاثیرات

هنگام استفاده از این نفرین بر روی یک سوژه زنده، دست‌ها و پاهای قربانی به هم می‌چسبند و مثل تخته‌ای سفت می‌افتادند. با این حال قربانی همچنان توانایی‌های شنیدن، دیدن (البته مستقیم به جلو)، احساس کردن، و فکر کردن را دارد.

از نظر فنی، این طلسم روی اجسام بی‌جان نیز کار می‌کند، اما تأثیرات آن معمولا نامحسوس است زیرا جسم از ابتدا حرکتی ندارد.

با استفاده از ضد طلسم-متقابل عمومی، طلسم شفابخش اپیسکی (Episkey)، معجون ضد فلج یا طلسم ریپریفورس (Reparifors) می‌توان تأثیرات این نفرین را از بین برد. همچنین آثار آن با مرگ اجراکننده از بین می‌رود.

نفرین بند تمام بدن اساسا متفاوت با طلسم سنگ‌کنندگی است که یک جادوی تاریک پیشرفته است، جادویی که با یک نفرین-متقابل ساده قابل بازگشت نیست.

صفحات دیگر