بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

نفرین انفجار

اشتراک‌گذاری

نفرین انفجار

Blasting Curse

نفرین انفجار - هری پاتر

ورد

کونفرینگو (Confringo)

حرکت دست

Z

نور

نارنجی آتشین

اثر

انفجار

نفرین انفجار (Blasting Curse) نفرینی است که باعث منفجر شدن هدف می‌شود. این نفرین در دوئل‌ها نیز رواج داشت.

تاریخچه

نفرین انفجار مدتی قبل از سال ۱۴۳۰ اختراع شد، زمانی که آلبرتا توتیل از این نفرین در مسابقه دوئل جادوگران سراسر انگلستان استفاده کرد. توتیل موفق به شکست دادن سامسون ویبلین شد که فردی برگزیده بود.

صفحات دیگر