ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مرگ (قصه سه برادر)

اشتراک‌گذاری

مرگ

Death

مرگ (قصه سه برادر) - هری پاتر

نژاد

ناشناخته (افسانه‌ای)

جنسیت

مذکر (در قصه سه برادر)

پیشه

نگهبان دروازه‌ی دنیای پس از مرگ

وفاداری به

مرگ

مرگ (Death) یا روح مرگ تجسم پدیده‌ای است که پایان زندگی جسمی را رقم می‌زند، و ممکن است به معنای واقعی کلمه وجود داشته باشد یا نداشته باشد. مرگ بیشتر به خاطر وجودش در «قصه سه برادر» شناخته می‌شود، قصه‌ای که توسط بیدل برد گفته شد. طبق این داستان، مرگ شاهد بود که سه برادر پورل با استفاده از جادو از پلی مرگبار روی یک رودخانه گذر کردند و از مرگ سرپیچی کردند. مرگ ناراحت بود زیرا احساس می‌کرد که فریب خورده است و نمی‌تواند جان برادران را بگیرد، بنابراین پیشنهاد داد تا هر کدام از برداران یک شی با قدرتی فراوان را داشته باشند. برادران پورل، چوبدستی ارشد، سنگ رستاخیز و شنل نامرئی را انتخاب کردند. این موارد بعدها با عنوان یادگاران مرگ شناخته شدند.

صفحات دیگر