ویکی هری پاتر

ماگوامپ عالی

اشتراک‌گذاری
ماگوامپ عالی
آلبوس دامبلدور، یک ماگوامپ عالی شناخته شده

ماگوامپ عالی (Supreme Mugwump) یک مقام منتخب و رئیس فدراسیون بین‌المللی جادوگران بود.

در اوایل، فردی که در این جایگاه قرار می‌گرفت از طریق یک سنت باستانی به نام گام زدن کیلین انتخاب می‌شد که طی آن موجودی جادویی به نام کیلین شایستگی نامزدها را وزن می‌کرد و فردی که قلب خالص‌تری داشت را انتخاب می‌کرد، اما از قرن بیستم ماگوامپ عالی با رای اکثریت کشورهای عضو فدراسیون انتخاب می‌شد.