ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

ماگل-زاده

اشتراک‌گذاری
ماگل-زاده
هرماینی گرنجر، دختر دو ماگل دندانپزشک

ماگل-زاده (Muggle-born) که زمانی با عنوان ماگباب (Magbob) و همچنین با واژه تحقیرآمیز مادبلاد (Mudblood) شناخته می‌شود، اصطلاحی برای اشاره به جادوگرانی است که از پدر و مادری غیر-جادوگر به دنیا آمده‌اند. ظاهرا توانایی‌های جادویی آن‌ها ربطی به پدر و مادر ماگل آن‌ها ندارد، و حتی بسیاری از ماگل-زاده‌ها از با استعدادترین جادوگران عصر خود بوده‌اند، از جمله لیلی ایوانز و هرماینی گرنجر.

با کاهش یافتن جمعیت خانواده‌های خون-خالص، جمعیت جادوگران ماگل-زاده افزایش پیدا کرده است.

منشا توانایی‌های جادویی

ماگل-زاده جادو را از اجداد دور خود به ارث می‌برند. آن‌ها از تبار اسکوییب‌هایی هستند که با ماگل‌ها ازدواج کرده‌اند و خانواده‌هایشان دانش میراث جادوگری خود را از دست داده‌اند. این جادو در چند نسل بعد به طور غیرمنتظره دوباره ظاهر می‌شود.

وقتی جادوگران ماگل-زاده در جامعه جادوگری بریتانیا به یازده سالگی می‌رسند، نامه‌های پذیرش آن‌ها در هاگوارتز به جای ارسال از طریق جغد نامه‌رسان، توسط یکی از کارکنان تحویل داده می‌شود. دلیل این اقدام این است که والدین یا سرپرستان از این خبر غیر-منتظره را به درستی دریافت کنند و در مورد جامعه‌ی پنهان جادوگری برای آن‌ها توضیح داده شود.

صفحات دیگر