بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

مالدیکتوس

اشتراک‌گذاری
مالدیکتوس
ناگینی، یک مالدیکتوس

مالدیکتوس (Maledictus) یک فرد مونث و حامل یک نفرین خونی است که این نفرین سرانجام او را برای همیشه به یک حیوان تبدیل می‌کند. این نفرین از بدو تولد حمل شده و از مادر به دختر منتقل می‌شود. جانوری که در نهایت فرد به آن تبدیل می‌شود ، می‌تواند براساس نفرین متفاوت باشد. قبل از تحول دائمی، افراد توانایی تغییر شکل را دارند که به تدریج غیر قابل کنترل می‌شود. گرگینه‌ها را به عنوان مالدیکتوس نمی‌شناسند. مالدیکتوس‌ها همچنین بسیار متفاوت با انیماگوس‌ها هستد، و به هیچ وجه قرار نبوده که شیطانی شوند.

مالدیکتوس‌های شناخته شده

  • ناگینی - به دلیل سیاه‌بختی برای همیشه تبدیل به یک مار شد.
صفحات دیگر