ویکی هری پاتر

بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

لیمبو

اشتراک‌گذاری

لیمبو (Limbo) وضعیتی است که یک موجود در بین زندگی و مرگ قرار دارد. لیمبو در ذهن یک فرد قرار دارد و هم واقعی و هم غیرواقعی است. شکل ظاهری آن برای هر شخص می‌تواند متفاوت باشد.

لیمبو
تفسیر هری پاتر از لیمبو

واژه‌شناسی

در دوزخ دانته آلیگیری، لیمبو اولین حلقه از جهنم است. این جا محلی است که بت‌پرستان خوب به آنجا می‌رفتند، زیرا آن‌ها به خدای یهود-مسیحی اعتقادی نداشتند. این کلمه خود از واژه لاتین limbus به معنی «لبه ، مرز» گرفته شده است. بنابراین «در لیمبو» به معنای «در شرایط غفلت یا فراموشی» است. این کلمه هیچ ارتباطی با رقصی به نام لیمبو که از هند غربی ریشه گرفته، ندارد.

صفحات دیگر