ویکی هری پاتر

لجیلیمنسی

اشتراک‌گذاری
لجیلیمنسی
هری پاتر در حال تسخیر از طریق لجیلیمنسی توسط ولدمورت

لجیلیمنسی (Legilimency) یک عمل جادویی است که در لایه‌های مختلف ذهن یک فرد جستجو می‌کند و به تفسیر صحیح یافته‌های آن فرد می‌پردازد. شخصی که این هنر را انجام می‌دهد با نام لجیلیمینس (Legilimens) شناخته می‌شود. ماگل‌ها به این عمل «ذهن‌خوانی» می‌گویند اما پزشکان این اصطلاح را ساده لوحانه می‌دانند. نقطه مقابل لجیلیمنسی، آکلومنسی (Occlumency) است که برای محافظت از ذهن فرد در برابر حمله و نفوذ لجیلیمنس‌ها استفاده می‌شود.

برخی از موجودات جادویی مانند گربه‌های وامپوس نیز می‌توانند لجیلیمنسی را انجام دهند.

لجیلیمنس‌های شناخته شده