ویکی هری پاتر

قلعه نورمنگارد

اشتراک‌گذاری

قلعه نورمنگارد

Nurmengard

قلعه نورمنگارد - هری پاتر

مکان

اتریش

ساکنان

زندانیان ناشناس (قبلا)
گلرت گریندل‌والد (زندانی)

قلعه نورمنگارد (Nurmengard Castle) مکانی در کوه‌های آلپ اتریش بود که به عنوان یک زندان برای جادوگران عمل می‌کرد. این مکان در اصل توسط گلرت گریندل‌والد و به منظور نگه داشتن مخالفانش ساخته شد. همچنین این قلعه به عنوان یک پایگاه عملیاتی برای گریندل‌والد و پیروانش عمل می‌کرد. با این حال پس از شکست خوردن گریندل‌والد از آلبوس دامبلدور در سال ۱۹۴۵ این مکان محل حبس خود گریندل‌والد تبدیل شد و او تا زمان مرگش در سال ۱۹۹۸ در آنجا باقی ماند.

شرح

نورمنگارد یک بنای عظیم و برجسته بود که از سنگ سیاه ساخته شده بود و دارای دیواره‌های بلندی بود. سلولی که گریندل‌والد از سال ۱۹۴۵ ساکن آن بود، اتاقی تاریک و شوم در بالاترین نقطه برج بود و دارای یک تخت سخت و یک پتوی کهنه و نازک بود.

صفحات دیگر