بر پایه سیستم حالت روشن حالت تاریک

فیندفایر

اشتراک‌گذاری

فیندفایر

Fiendfyre

فیندفایر - هری پاتر

ورد

پستیس اینسندیوم (Pestis Incendium)

نور

آتش

اثر

رهاسازی آتش نفرین‌شده

فیندفایر یا نفرین فیندفایر (Fiendfyre Curse) نفرین مرگباری بود با شعله‌های مسحورکننده‌ی قدرتمند که قادر بود تقریبا هر چیزی را که در مسیر خود بود نابود کند و شکل جانوران جادویی آتشین غول‌پیکر مانند مارها، کایمراها و اژدهایان داشت. همچنین برای کنترل آن به مهارت بسیار و تمرکز بسیاری نیاز بود.

این نفرین یک جادوی تاریک پیشرفته بود و یکی از معدود مواد شناخته شده‌ای بود که قادر به از بین بردن هورکراکس‌ها بود.

شرح

فیندفایر آتشی بسیار قدرتمند است که در دمای بسیار بالا می‌سوزد و با آب معمولی خاموش نمی‌شود. همچنین کنترل آن برای اجراکننده بسیار دشوار است، به طوری که چوبدستی فرد در جریان پیوسته شعله قرار می‌گیرد. اگر کاربر چوبدستی خود را در حین جریان شعله تکان دهد، فواره‌ای از آتش شلیک می‌شود و تبدیل به یک جانور شعله‌ور عظیم می‌شود.

هنگام پرتاب، آتش صدایی خروشان دارد و قربانیان فقط یک ثانیه فرصت دارند تا فرار کنند، سپس به سرعت همه چیز در مجاورت اجراکننده در آتش فرو می‌رود. شعله‌ها اندازه‌ی غیرعادی و بزرگی داشتند و به شکل جانوران جادویی آتشین مانند مارها، اژدهایان و کایمراها ظاهر می‌شدند و دائما به جانوران دیگر تغییر می‌کردند که همه چیز را در اطراف خود را از بین می‌بردند. این آتش حتی دارای نوعی ادراک خاص خود بود و میل مداومی برای سوزاندن هر چیز داشت.

از آنجایی که فیندفایر بسیار خطرناک است، اکثر اجراکنندگان در کنترل آتش پس از آزاد شدن مشکل اساسی دارند. وینسنت کراب هرگز یاد نگرفت که چگونه شعله‌های آتش را کنترل کند که این به قیمت جانش تمام شد. کاربران ماهر کنترل بهتری روی شعله‌های آتش داشتند و می‌توانستند آن‌ها را برای حمله به سمت حریفان خود هدایت کنند. مشخص نیست که آیا آتش می‌تواند به طوری خود به خودی خاموش شود یا خیر.

فیندفایر یکی از معدود مواد شناخته شده با توانایی نابودی هورکراکس‌ها بودند. هرماینی گرنجر از این موضوع آگاه بود اما به دلیل ماهیت خطرناک و غیرقابل کنترل این افسون، هرگز به استفاده از آن در برابر هورکراکس‌های ولدمورت فکر نکرد.

صفحات دیگر